top of page

VÅRT HÅLLBARHETSARBETE

Vårt hållbarhetsarbete är utifrån ett helhetsperspektiv med utgångspunkt i såväl social som ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi följer ISO 20121 ledningssystem för hållbara evenemang och samarbetar med Greentimes certifieringslösningar för hållbarhet inom området.  

Sagornas värld verkar för principen om hållbar utveckling och är i ständig förbättring i vårt hållbarhetsarbete för att nå de mål vi satt upp.

Några av våra mål är:​

 • Att skapa ett tillgängligt event oavsett funktionshinder

 • Att bidra till mångfald inom alla våra event

 • Välja hållbara boendealternativ

 • Minska miljöpåverkan från mat, dryck och avfall

 • Reducera resor till och från våra event​

Sagornas värld - en värld på alla barns lika villkor

VÅRA ÅTAGANDEN

 • Motivera våra ekonomiska beslut med stor hänsyn tagen till att vi vill göra så positivt miljömässigt och socialt avtryck som möjligt, för minsta ekonomiska insats.

 • Återanvända och återvinna material i så stor utsträckning som möjligt

 • Källsortera avfall så långt som möjligt

 • Prioritera miljöanpassade alternativ vid val av produkter och tjänster

 • Öka användningen av digitala former och lösningar för att minska mängden tryckt material, vid utskrifter ska miljömärkt papper användas och tryckas dubbelsidigt

 • Välja så klimatsmarta transportmedel som möjligt, både till och från kontor samt kring event

 • Prioritera mat och dryck som är ekologisk, KRAV-märkt, Fairtrade-märkt eller närproducerad, samt erbjuda vegetariska alternativ. Därtill prioritera kranvatten framför buteljerat.

 • Verka för jämställdhet internt och externt där så är möjligt

 • Behandla alla lika oavsett etnisk bakgrund, hudfärg, ålder, sexuell läggning, kön, eller religiös trosuppfattning

 • Anpassa tillgängligheten för alla, inkluderat rullstolsburna eller de i behov av t.ex. hörselslinga eller mikrofoner

 • Öka kunskapen och medvetenheten kring hållbarhetsfrågor genom att kontinuerligt utbilda oss och väga in hållbarhetsaspekter i vår dagliga verksamhet

 • Prioritera leverantörer som aktivt arbetar med hållbarhet, särskilt inom våra fokusområden

 • Följa aktuella lagar inom hållbarhet som är aktuella för verksamheten

 • Vara transparenta med våra handlingar och val och således alltid kunna visa upp våra värdegrunder och redovisa vad vi gör utan att behöva gömma undan något

 • Erbjuda våra partners och leverantörer möjligheten att klimatkompensera sitt engagemang.

bottom of page